Advokátní služby

Advokátní kancelář poskytuje kompletní právní servis se širokou nabídkou služeb občanům, podnikatelům a organizacím. Advokátní služby poskytujeme v oblastech práva občanského, rodinného, obchodního, pracovního, trestního a správního.  V rámci občanského a obchodního práva nabízíme expertní činnost v oblasti práv duševního vlastnictví, především v oblasti autorského práva, software, zaměnitelnosti ochranných známek, právních vztahů on-line a nekalé soutěže. Provádíme advokátní úschovy a zastupování před soudy a jinými orgány.

Nově nabízíme vyhotovení, kontrolu a úpravu jakýchkoli smluv i jiných dokumentů on-line do 48 hodin.

Naše kanceláře najdete ve Žďáru nad Sázavou v blízkosti parku U Ivana a v Olomouci v Holandské čtvrti blízko obchodního centra Olomouc City. Na obou místech lze pohodlně a bezplatně zaparkovat. Termín i místo schůzky si můžete dohodnout na níže uvedených kontaktech.

                                                                                                   info@prchalapartner.cz | +420 733 124 141

Ceny 

Cena se nejčastěji stanovuje jako časová za každou započatou hodinu. Dle složitosti případu se cena pohybuje již od 600 Kč bez DPH.

Po stručném vylíčení případu se lze dopředu telefonicky nebo e-mailem informovat o ceně právní služby. 

Můžete zavolat nebo napsat, advokát se vám bude věnovat 5 - 10 minut bezplatně včetně posouzení věci a návrhu řešení. Delší nebo osobní konzultace je již placená právní služba.


Cenu lze dohodnut rovněž jako:

Za vyřízení záležitosti - Dohodou advokáta a klienta se stanoví cena za zpracování agendy k určité záležitosti. Například poradenství a zpracování smlouvy o převodu nemovitostí včetně návrhu na vklad do katastru nemovitostí a ověření podpisů stojí od 3.000 Kč bez DPH.

Paušální sazbu za zastupování účastníka či za poradenství v dohodnutém časovém úseku - dohodou se stanoví paušální cena za určité zastupování klienta v konkrétní věci nebo za poradenství za určitý časový úsek (měsíční paušál).

Úkonová - Stanoví se za jeden úkon právní služby smluvní či mimosmluvní sazba. Jednotlivé úkony a sazby jsou stanoveny advokátním tarifem vyhl. Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., v platném znění.

Podílová - Podílová sazba je dohodou stran stanovena jako podíl na výsledku věci (tj. procentem z nároku ve věci přiznaného). Klient má v tomto případě jistotu, že nebude v důsledku nečekaných komplikací platit více, než předpokládal.

Konkrétní způsob se stanoví vždy na základě dohody advokáta s klientem na začátku poskytování právních služeb, aby odpovídal charakteru řešené záležitosti a potřebám klienta. 

foto00013 upravená (1)

JUDr. Petr Prchal, Ph.D., advokát

Vystudoval jsem Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, kde jsem následně získal titul JUDr. a dokončil doktorský studijní program v oboru občanské právo (Ph.D.). V advokacii se pohybuji přes deset let a mým prvořadým cílem zůstává úspěch a spokojenost našich klientů. Své služby zakládám na osobním přístupu a maximálním prosazování práv klientů. Vedle advokátní činnosti působím jako odborný asistent na katedře soukromého práva a civilního procesu Právnické fakulty v Olomouci a jako lektor Justiční akademie.  Jsem autorem a spoluautorem řady odborných knih a článků. V roce 2016 jsem získal čestné uznání rektora Univerzity Palackého v Olomouci za knihu Limity autorskoprávní ochrany. Právní služby poskytuji klientům v anglickém a německém jazyce.

Aktuality

Kontrola a revize smluv - on-line do 48 hodin

Audit právní dokumentace potřebné k provozování e-shopu 

Náhrada újmy na zdraví za úraz na namrzlém chodníku - úspěšně zastupujeme klienty při podávání žádostí o náhradu

GDPR - pro klienty připravujeme vnitropodnikové směrnice a procesy implementace nového nařízení EU

Kontakty

Sídlo kanceláře | Drdlova 540/18, 591 01 Žďár                                  nad Sázavou 

+420 733 124 141


Pobočka kanceláře | Edvarda Beneše 316/3,                                           779 00 Olomouc

+ 420 733 124 141

JUDr. Petr Prchal, Ph.D., advokát

Drdlova 540/18, 591 01 Žďár nad Sázavou

Evidenční číslo České advokátní komory | 17176

IČ | 05418135

Datová schránka | 4ui4ft6

Číslo bankovního účtu | 2301079161/2010Zaslání dotazu včetně posouzení věci je bezplatné !

PRCHAL A PARTNER  Advokátní kancelář