Advokátní služby

Advokátní kancelář poskytuje kompletní právní servis se širokou nabídkou služeb občanům, podnikatelům a organizacím. Advokátní služby poskytujeme se zaměřením na právo rodinné, občanské, obchodní a pracovní.  V rámci občanského a obchodního práva nabízíme expertní činnost v oblasti práv duševního vlastnictví. 
Provádíme advokátní úschovy a zastupování před soudy a jinými orgány.
Nově nabízíme vyhotovení, kontrolu a úpravu jakýchkoli smluv i jiných dokumentů on-line do 48 hodin. 
Naše kanceláře najdete ve Žďáru nad Sázavou v blízkosti parku U Ivana a v Olomouci v Holandské čtvrti blízko obchodního centra Olomouc City. Na obou místech lze pohodlně a bezplatně zaparkovat. Termín i místo schůzky si můžete dohodnout na níže uvedených kontaktech.


+420 733 124 141


Ceny

Cena se nejčastěji stanovuje jako časová za každou započatou hodinu. Dle složitosti případu se cena pohybuje od 1.000,- Kč bez DPH. 

Po stručném vylíčení případu se lze dopředu telefonicky nebo e-mailem informovat o ceně právní služby.
 
Můžete zavolat nebo napsat, advokát se Vám bude věnovat 10 minut bezplatně včetně posouzení věci a návrhu řešení. Podle charakteru řešené záležitosti se domluvíme na postupu.

Cenu lze dohodnut rovněž jako:

Za vyřízení záležitosti - Dohodou advokáta a klienta se stanoví cena za zpracování agendy k určité záležitosti. Například poradenství a zpracování smlouvy o převodu nemovitostí včetně návrhu na vklad do katastru nemovitostí a ověření podpisů stojí od 4.500 Kč bez DPH.

Paušální sazbu za zastupování účastníka či za poradenství v dohodnutém časovém úseku - dohodou se stanoví paušální cena za určité zastupování klienta v konkrétní věci nebo za poradenství za určitý časový úsek (měsíční paušál).

Úkonová - Stanoví se za jeden úkon právní služby smluvní či mimosmluvní sazba. Jednotlivé úkony a sazby jsou stanoveny advokátním tarifem vyhl. Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., v platném znění.


Podílová - Podílová sazba je dohodou stran stanovena jako podíl na výsledku věci (tj. procentem z nároku ve věci přiznaného). Klient má v tomto případě jistotu, že nebude v důsledku nečekaných komplikací platit více, než předpokládal.

image

JUDr. Petr Prchal, Ph.D., advokát

V letech 2006 - 2011 jsem vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, kde jsem následně získal titul JUDr. a dokončil doktorský studijní program v oboru občanské právo (Ph.D.). Dosažené znalosti zaručují našim klientům rychlá řešení a v důsledku úspory času šetří i jejich finance. Na trhu advokacie se pohybuji přes deset let a mým prvořadým cílem zůstává úspěch a spokojenost našich klientů. Své služby zakládám na osobním přístupu a maximálním prosazování práv klientů. Vedle advokátní činnosti působím jako odborný asistent na katedře soukromého práva a civilního procesu Právnické fakulty v Olomouci a jako lektor Justiční akademie. Jsem autorem a spoluautorem řady odborných knih a článků. Právní služby poskytuji klientům v anglickém a německém jazyce.

Kontakty

image


ADRESA sídla kanceláře
Drdlova 540/18
Žďár nad Sázavou
591 01 TELEFON
+420 733 124 141

image


ADRESA pobočky kanceláře
Edvarda Beneše 316/3
Olomouc 

779 00


 TELEFON
+420 733 124 141

Zaslání dotazu včetně posouzení věci je bezplatné!

JUDr. Petr Prchal, Ph.D., advokát

Drdlova 540/18, 591 01 Žďár nad Sázavou
Evidenční číslo České advokátní komory | 17176
IČ | 05418135
Datová schránka | 4ui4ft6
Číslo bankovního účtu | 2301079161/2010