Povinná zákonná sdělení


Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů:
Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb ( na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.
Informace o existenci evropské platformy pro řešení sporů on-line a možnosti jejího využití při řešení spotřebitelských sporů:
JUDr. Petr Prchal, Ph.D., advokát, sídlem Drdlova 540/18, 59101 Žďár nad Sázavou, IČ 05418135 („Advokát“),
který jakožto obchodník ve smyslu čl. 4 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 524/2013 (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line) ve spojení s čl. 4 písm. b) směrnice Evropského parlamentu a rady č. 2013/11/EU (směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů) spotřebitelům poskytuje služby, tímto informuje spotřebitele v souladu s čl. 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line) o existenci evropské platformy pro řešení sporů on-line a možnostech jejího využití při řešení spotřebitelských sporů.
Odkaz na evropskou platformu pro řešení sporů on-line: ec.europa.eu/consumers/odr
Pomocí této platformy je možno jednak komunikovat přímo s obchodníkem za účelem vyřízení konkrétního problému mezi spotřebitelem a obchodníkem, jednak umožňuje dohodnout se na subjektu, který daný spor vyřeší. V takovém případě tento subjekt figuruje jako neutrální třetí strana, která spor vyřeší méně nákladně a obvykle rychleji než soud. Další informace k evropské platformě a jejímu využití jsou dostupné on-line: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks