Trestní právo

Nejčastěji řešíme tyto případy:

- vykonáváme obhajobu

- vystupujeme jako zmocněnci poškozených

- poskytujeme právní poradenství