Správní právo

V oblasti správní práva zastupujeme klienty před správními orgány všeho druhu. Významnou agendu tvoří zastoupení klientů ve správním řízení o spáchaných dopravních přestupcích.

Nejčastěji řešíme tyto případy:

- zastoupení v řízení před správními orgány (finanční úřady, stavební úřady, přestupkové komise apod.)

- komplexní řešení dopravních přestupků