Rodinné právo

Rodinné právo patří k nejsložitějším oblastem právního zastoupení z důvodu emoční povahy řešených situací a významu hodnot, které bývají předmětem sporu

Nejčastěji řešíme tyto případy:

- právní zastoupení při rozvodu manželství 

- vymáhání výživného 

- vypořádání majetkových vztahů po rozvodu

- sepisování předmanželských smluv