Pracovní právo

V oblasti pracovního práva zastupujme zejména zaměstnavatele, kterým nabízíme komplexní řešení při aplikaci a zavádění pracovních předpisů. V jednotlivých případech zastupujeme i zaměstnance, kterým nabízíme individuální řešení jejich případů.

Nejčastěji řešíme tyto případy:

- sepis pracovních a jiných smluv

- ukončování pracovních poměrů

- zastoupení v řízení o neplatnosti skončení pracovního poměru

- zavádění pracovních a souvisejících předpisů (např. zajištění pracovních podmínek zaměstnanců, rovné zacházení, zákaz diskriminace apod.)