Občanské právo

Občanské právo zahrnuje velmi pestrou paletu právních případů týkající se osob a majetku. Této oblasti se navíc nedávno dotkla rozsáhlá rekodifikace, 

Nejčastěji řešíme tyto případy:

- poradenství a příprava smluvních dokumentů

- kontrola a revize smluv 

- převody nemovitostí

- poradenství v oblasti dědického práva

- vymáhání náhrady škody a jiné újmy

- ochrana osobnosti 

- poskytujeme školení