Nemovitosti

Nemovitosti jsou velmi frekventovaná právní agenda poskytovaná v rámci občanského a obchodního práva. 

Nejčastěji řešíme tyto případy:

- sepis, kontrola, revize smluv o koupi a prodeji nemovitosti

- sepis, kontrola, revize nájemních smluv

- sepis, kontrola, revize zástavních smluv

- zřizování věcných břemen 

- zastoupení ve sporech o dlužné nájemné, vyklizení nemovitosti 

- zastoupení ve sporech o určení vlastnického práva