Duševní vlastnictví

Duševní vlastnictví patří k dominantní agendě advokátní kanceláře. Vedle činnosti advokátní se věnujeme také činnosti pedagogické a výzkumné, abychom klientům poskytli právní služby v nejširším možném rozsahu.

Nejčastěji řešíme tyto případy:

- ochrana autorského práva a práv souvisejících (výkonní umělci, tvůrci databází, výrobci zvukových a obrazových záznamů)

- software, IT 

- ochranné známky (registrace, převody, zaměnitelnost, spory)

- design (registrace, převody, spory)

- patenty (registrace, převody, spory)

- ochrana proti nekalé soutěži

- ochrana osobních údajů (GDPR)

- ochrana osobnosti

- spory o doménové názvy